tag: Egomio: Περί Συνέχειας και Α-συνέχειας του (όποιου) κράτους, μεταγλωσσικών κωφών και λοιπών ιδιαίτερου νεοελληνικού ενδιαφέροντος